Hvad afgør dækning & hastighed på 3G og 4G

Når internet på mobilen har sneglefart. Har du verdens hurtigste internetmobil, men opleves bredbåndsforbindelsen som en dårlig omgang tynd sytråd? Få tjek på de mange forhold, der begrænser og forhindrer hurtig internet på mobilen.

Hvad afgør dækning & hastighed på 3G og 4G

Det er ikke – dét teleskaberne lover – der afgør dækning og hastighed på mobilt bredbånd og internet på mobilen. Teleselskaberne oplyser kun de teoretiske hastigheder og hurtigt bredbånd kan derfor reelt ofte opleves langsomt eller helt uden dækning. Der kan nemlig være stor forskel mellem den teoretiske hastighed og den faktiske hastighed du reelt oplever når du bruger internettet på farten, hjemme eller i hånden på din mobil – Afgørende for den faktiske hastighed på mobilt bredbånd og internet på mobilen er; Teknik, Placering, Natur og Arkitektur.

Teknik – Sendemaster og netværk

Du har absolut ingen kontrol over teknik og software der ikke vedrører dit modem eller mobil. Du er prisgivet sendemasternes signalstyrke. Signalerne til mobilt bredbånd og internet på mobilen sendes gennem luften fra teleselskabernes sendemaster. I Danmark har TDC, Telenor, Telia og 3 Mobil (Hi3G) hver deres netværk af sendemaster. De enkelte sendemaster indenfor samme netværk kan have forskelligt udstyr og teknik og dermed også forskellig signalstyrke – Og det er sendemastens signalstyrke der bestemmer den maksimale hastighed og dækning.

Teknik – Signalstyrke
Signalstyrken reduceres for hver enhed (modem, router eller mobil) der er koblet op og bruger den enkelte sendemast. Opkoblingen sker automatisk i det, modem, router eller mobil altid henter det stærkest tilgængelige signal – Jo flere enheder på samme sendemast, des svagere signalstyrke og des mindre hastighed og dårligere dækning vil du opleve.

Signalstyrken defineres således af sendemastens teknik og udstyr og antal opkoblede brugere. Med teknik og udstyr forstår vi hardware, teknologi og frekvens. F.eks EDGE, 3G og 4G eller LTE master. På mastedatabasen.dk kan du se mere om anvendt teknologi og placeringen af nuværende og planlagte sendemaster i dit lokalområde.

Placering, natur og arkitektur – hastighed og dækning
Vi har konstateret at sendemastens teknik og udstyr – herunder om masten transmitterer EDGE, 3G, 4G eller LTE – og antallet af samtidige brugere, er afgørende for sendemastens signalstyrke og dermed den hastighed og dækning du oplever.

I tillæg til teknik og udstyr har også placering, natur og arkitektur meget stor betydning for hastighed og dækning. Lidt groft sagt kan man sige, at signalstyrken halveres for hver kilometer der er mellem dig og sendemasten. Yderligere har det stor betydning hvis signalet bliver skærmet og reduceret af træer, bakker, høje betonblokke o. lign.

Opsummering:
Selv det hurtigste bredbånd kan blive sytråd. Afgørende for internethastigheden og dækningen på mobilt bredbånd og internet på mobilen er først og fremmest:

a) Sendemastens signalstyrke og antal samtidige brugere.
b) Afstanden mellem dig og sendemast.
c) Natur og bygninger der forhindrer eller reducerer signalet.
d) Antenne, modtager og software i modem eller mobil (særligt ifb. med stadig hurtigere smartphones).

Råd:
Før du vælger netværk og køber mobilt bredbånd eller ny smartphone, bør du altid tage udgangspunkt i sendemasterne i det område du primært opholder dig – Det er jo surt bagefter at opdage, at man ikke kan få det maksimale ud af internetforbindelsen!

Spørg f.eks dine naboer hvor tilfredse de er med deres netværk – Deres tilfredshed med netværk er en god indikator på sendemasternes signalstyrke i dit område!

Flere nyheder om temaet

Her får du sagens videre forløb. Nicolas Fredriksen fandt det relevant at følge op på temaet. 19/5/2014 gik vi et spadestik dybere og bragte sagen; Aktindsigt i kommunernes forbrug af teleydelserKlik her og læs videre.. Vi følger op på emnet. Se seneste nyt her.