Aktindsigt i kommunernes forbrug af teleydelser

Staten ønsker at kommunerne skal spare og skære ind til benet. Kommunerne svarer ofte højlydt i medierne og skattebetalende borgere får skreget ørerne fulde, når den kommunale velfærd amputeres. Vi spørger "Hvorfor skære hvor det gør ondt, når man kan spare hvor det ikke bløder - Vi har bedt landets kommuner om aktindsigt i de kommunale udgifter til teleydelser.

Aktindsigt i kommunernes forbrug af teleydelser

Ønske om aktindsigt i [KOMMUNEBY] kommunes aftaler og udgifter knyttet til telefoni, telefoner, bredbånd og Tv.

Jeg beder hermed om aktindsigt i [KOMMUNEBY] kommunes gældende aftaler og sidste års (Regnskabsåret 2012) udgifter knyttet til; anskaffelse og forbrug af fastnettelefoni, anskaffelse og forbrug af mobiltelefoni, anskaffelse og udgifter til mobiltelefoner, anskaffelse og udgifter til bredbånd og anskaffelse og udgifter til Tv-forbindelser.

Jeg, Nicolas Fredriksen, ønsker på vegne af TelePrisTjek.dk, aktindsigt – med hjemmel i lov om offentlighed i forvaltningen – og svar på nedenstående spørgsmål. Såfremt [Kommune] ikke kan, eller ikke vil give aktindsigt i de enkelte spørgsmål bedes [Kommune] henvise til relevante paragraffer i gældende Lov om offentlighed i forvaltningen, som [KommuneBy] mener, fritager kommunen fra, at give svar på de enkelte spørgsmål.

[KommuneBy] kommune bedes venligst give svar på nedenstående spørgsmål om leverandørforhold og aftaler knyttet til nedenstående for regnskabsåret 2012:

1. Aftaler for 2012?*

a1) Med hvilke teleselskaber havde [KOMMUNEBY] kommune aftale om levering af fastnettelefoni?**
a2) Med hvilke teleselskaber havde [KOMMUNEBY] kommune aftale om levering af mobiltelefoni?***
a3) Med hvilke teleselskaber havde [KOMMUNEBY] kommune aftale om levering af bredbånd/internet?****
a4) Med hvilke teleselskaber havde [KOMMUNEBY] kommune aftale om levering af Tv-forbindelser?*****
a5) Har [KOMMUNEBY] kommune bevaret leverandøraftalerne og videreført disse i 2013?
Såfremt ændringer i 2012/2013 – Beskriv kort evt. relevante ændringer her:

*Hvis aftaleforholdene knyttet til [KOMMUNEBY] kommunes leverandører af; fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobiltelefoner, bredbånd og Tv-forbindelser – helt eller delvist – ændrede sig i 2012 bedes dette angivet kvalitativt under Pkt. ”a5”- Angiv fra hvilken leverandør til hvilken ny leverandør og på hvilken dato **Fastnettelefoni knyttet [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder. ***Mobiltelefoni knyttet til [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder. ****Bredbånd og Internet knyttet [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder. *****Tv-forbindelser knyttet til [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder.

2. Udgifter for 2012?*
b1) Hvad var [KOMMUNEBY] kommunes samlede direkte og indirekte udgifter i 2012 til fastnettelefoni?**
b2) Hvad var [KOMMUNEBY] kommunes samlede direkte og indirekte udgifter i 2012 til mobiltelefoni?***
b3) Hvad var [KOMMUNEBY] kommunes samlede direkte og indirekte udgifter i 2012 til bredbånd/internet?****
b4) Hvor mange kroner betalte [KOMMUNEBY] kommune samlet set til teleselskaber og leverandører af; fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobiltelefoner, bredbånd og Tv-forbindelser i 2012?
b5) Hvor mange personer var kommunalt ansat i [KOMMUNEBY] kommune (Antal årsværk i [KOMMUNEBY] kommune i 2012)? – Beskriv kort evt. relevante ændringer i antal ansatte i løbet af 2012 her:
b6) Hvor mange mobiltelefoner anskaffede [KommuneBy] kommune totalt i 2012?
b7) Hvor mange iPhones anskaffede [KommuneBy] kommune totalt i 2012?
b8) Hvad var den samlede mobilregning i kroner for Borgmesteren i [KommuneBy] kommune i 2012?

*Hvis aftaleforholdene knyttet til [KOMMUNEBY] kommunes udgifter til; fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobiltelefoner, bredbånd og Tv-forbindelser ændrede sig i 2012 bedes dette kort beskrives (kvalitativt) under kommentarer under Pkt. ”b5” – Fra hvilken leverandør til hvilken ny leverandør? **Udgifter knyttet til Fastnettelefoni knyttet [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder. ***Udgifter knyttet til Mobiltelefoni knyttet til [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder. ****Udgifter knyttet til Bredbånd og Internet knyttet til [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder. *****Udgifter knyttet til Tv-forbindelser knyttet til [KOMMUNEBY] kommunes direkte og indirekte kommunale funktioner og ansvarsområder.

På forhånd tak
Nicolas Fredriksen, TelePrisTjek.dk

… TelePrisTjek.dk vil publicere kommunernes svar i takt med de kommer ind.

Emnet følges op

Siden vi publicerede denne artikel er der kommet mere til sagen. Nicolas Fredriksen fulgte op på historien. d. 9/5/2014 fulgte vi historien op med et indlæg om Historien om mobiltelefonen – Den videre fortælling finde om emnet finder du her. Få også seneste nyt i sagen her.