Teleankenævnet hjælper i klagesager

- Hvordan kommer du igennem med en klage, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet af dit teleselskab? Svaret er Teleankenævnet, som behandler civilretlige klager over teletjenester, der udbydes af danske teleselskaber. Læs mere herunder.

Teleankenævnet hjælper i klagesager

Vil du klage over mobilregningen eller hele mobilselskabet?
Hvis du har klager over din mobilregning eller andre problemer omhandlende mobilselskaber, kan du kontakte Teleankenævnet. Ankenævnet er et privat klagenævn, der behandler forbrugerklager over udbydere af; fastnet- og mobiltelefoni, og internetforbindelser. Teleankenævnet kan hjælpe dig, hvis der er et økonomisk mellemværende mellem dig og et teleselskab, og hvor du som forbruger er uenig i teleselskabets økonomiske krav.

Sammenlign priser på mobilabonnement

Hvordan er proceduren?
Du skal altid først klage til dit eget teleselskab, der som udgangspunkt skal behandle din klage inden for tre måneder. Hvis du ikke får medhold i klagen, kan du for 150 kr. videregive sagen til Teleankenævnet – et beløb der efterfølgende refunderes ved helt eller delvist medhold i din klage.

Teleankenævnet kan hjælpe dig hvis:
1) Du er en privatperson og der er et økonomisk mellemværende mellem dig og et teleselskab.
2) Du på forhånd har indsendt en skriftlig (brev eller mail) klage til dit mobilselskab.
3) Du har modtaget et skriftligt afslag fra mobilselskabet.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt kan du gå videre og indsende din klage til Teleankenævnet, som så tager sig af det videre klageforløb.

Om Teleankenævnet
Teleankenævnets hjemmeside kan du finde mere information om hvordan du bør gå frem ved indsendelse af klagesag. Ankenævnet udgav nylig årsberetningen for 2013 og af denne fremgår det, at 66 procent af klagesagerne i 2013 blev afgjort indenfor den første måned. De fleste klagesager vedrørte fortolkning af vilkår og klager vedrørende teleselskabernes afregning af Dataforbrug.