Lebara mobil

Af tabellen kan du se aktuelle mobilabonnement ved Lebara. Efter gennemgang af Lebaras vilkår og priser har vi valgt at rejse et advarselsflag. Det er ekstremt svært at finde hoved og hale i deres vilkår og det er tilnærmet umuligt at gennemskue de faktiske priser.

Mobilselskab Talepr. måned Datapr. måned SMS/MMSpr. måned Mobilpakkepris pr. måned Aktuelle priser