Mobiltelefoner med lave SAR-værdier

Mobiltelefoner afgiver mobilstråling, som angives i en så kaldt SAR-værdi. Videnskaben og tele-industrien er uenige om i hvilken grad mobilstråling forårsager større risiko for kræft i hjernen. EU og WHO har imidlertid ud fra et forsigtighedsprincip, fastsat øvre grænser for mobiltelefonernes SAR-værdier. I EU er det for eksempel ikke tilladt at sælge mobiltelefoner med en SAR-værdi, der overstiger 2,00 W/kg.

Mobilstråling kan give kræft

Men videnskaben er splittet i spørgsmålet. Vi har imidlertid valgt at tvivlen om mobilstrålingens skadevirkninger, skal komme mobilkunderne til gode. Så kan den enkelte dansker selv vurdere om telefonernes SAR-værdier skal spille en rolle i valget af mobiltelefon. Vi vil dog tillade os, at anbefale mobiltelefoner med lille mobilstråling og lave SAR-værdier til børn. Af tabellen nedenfor ser du Top 10 telefoner med mindst mobilstråling.