Luftforurening + mobilstråling = hjernekræft & Alzheimer?

Nyt britisk studie viser at magnetiske partikler fra luftforureningen opsamles i menneskehjernen. Vi stiller spørgsmålet – Hvilke skader kan milliarder af magnetiske partikler i din hjerne udrette, når de udsættes for strålingen fra din mobiltelefon?

Luftforurening + mobilstråling = hjernekræft & Alzheimer?

Det er fuldstændig klappet og vedtaget, at mobiltelefoner udsender elektromagnetiske stråler.

I hvilken grad mobilstrålerne i sig selv er skadelige for mennesket kan dagens videnskab ikke svare entydigt på. Nu er det imidlertid påvist, at hjernen er fuld af skadelige magnetiske partikler – Hvad sker der egentlig når magnetiske partikler i hjernen udsættes for elektromagnetisk mobilstråling?

Hypotese: Magnetiske nanopartikler i hjernen vil reagere på elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner og forflytte sig i hjernemassen når partiklerne udsættes for mobilstråling (elektromagnetisk stråling), og enkelt områder i hjernen vil derved få unormalt høje koncentrationer af skadelig magnetit.

Høje koncentrationer af magnetit vil på sigt være skadeligt for hjernevævet og kan føre til Alzheimers og øge sandsynligheden for hjernekræft. Antagelse af Nicolas Fredriksen, Teleanalytiker

Se også: Sammenlign priser på mobiltelefoner med lav mobilstråling

 

Menneskehjernen er fuld af magnetiske partikler

Ny forskning viser, at menneskehjernen er fuld af magnetiske partikler (magnetit), som stammer fra luftforureningen. Det britiske forskningsresultat  har vagt stor international opsigt fordi magnetit er ekstremt giftigt for hjernen.

Magnetit ødelægger nemlig hjernecellerne på en måde som er meget identisk med hvad der sker, når man er ramt af Alzheimers. Faktisk mistænkes den øgede forekomst af magnetit i menneskehjernen at have indflydelse på det stigende antal af Alzheimer patienter.

Den britiske forskning er baseret på undersøgelser af hjernevæv fra 37 afdøde mennesker der har været bosiddende i England og Mexico City. Undersøgelsen påviste at størstedelen af magnetit forekomsterne skyldtes luftforurening.

“Vi taler om millioner af magnetit-partikler per gram frysetørret hjernevæv – det er ekstraordinært,« siger fysiker Barbara Maher fra Lancaster University til The Guardian.

Til forskere: Barbara Mahers forskningsresultater er udgivet i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskningsresultatet er nyt og friskt fra ovnen, og det stiller et meget presserende spørgsmål – Hvordan opfører magnetit sig i menneskets krop og hjerne, når partiklerne udsættes for mobilstråling og er påvirkningen skadelig for mennesker?

Se også: Sammenlign priser på mobilabonnement og halvér din mobilregning

 

Videnskaben bør undersøge mobilstrålingens indflydelse på magnetit

Det er absolut en rimelig antagelse at magnetiske partikler som magnetit vil reagere på elektromagnetiske stråler fra mobiltelefoner, tablets og tekniske installationer som f.eks. mobilmaster og trådløse routere.

Det engelske forskningsresultat bør få alarmklokkerne til at ringe i forskermiljøerne og nødvendige midler bør straks allokeres til finansieringen af et studie, der i første omgang kan afgøre om elektromagnetiske stråler påvirker magnetit partiklerne i; menneskehjernen, mandens testikler og kvindens livmor.

99 procent af danskerne sætter mobilen til øret, når telefonen ringer og mange lægger den pænt tilbage i bukselommen, når samtalen er slut, og langt de fleste danskere med tablets nyder at sidde med den i skødet, når de surfer på nettet – Videnskaben bør absolut finde svar på mobilstrålingens indflydelse på magnetit i underliv og hjerne.

Hvis mobilstrålingen har indflydelse på magnetit forekomsterne, så bør man straks gå skridtet videre og forske i, om sammenspillet mellem mobilstråling og magnetit er skadeligt for mennesket.

Se også: Ny prissammenligningstjeneste til sikker handel på nettet

 

Hvad kan du selv gøre mens vi venter på videnskaben

Ifølge WHO kan elektromagnetiske stråler (mobilstråling udtrykkes ved såkaldt SAR-værdi  fra mobiltelefoner og tablets være kræftfremkaldende og derfor råder WHO ud fra et forsigtighedsprincip, at man derfor minimerer kropsnær brug af mobiltelefoner og tablets.

Du anbefales derfor i størst mulig udstrækning at bruge headsets fremfor at lægge mobilen til øret og at have tabletten på bordet fremfor i skødet, når du surfer på nettet.

Mobiltelefoner med lav SAR-værdi afgiver betydelig mindre mobilstråling end telefoner med høj SAR-værdi. Hvis du er generelt bekymret over mobilstrålingens skadelige virkninger eller hvis du ønsker at være på forkant og reducere mobilstrålingens eventuelle indflydelse på den skadelige magnetit i krop og hjerne, så er det en rigtig god idé at benytte telefoner med en lav SAR-værdi.

Se også: Seneste nyheder fra mobilkundernes telemarked; it, tele og tech