Hvad ved teleselskaberne om dig

NSA, Nets, NemID og Teleselskaberne registrerer, og følger med i dit liv. Hvad de ikke ved om dig er ikke værd, at nævne på forsiden af Se & Hør. Dansk persondatalov er mangelfuld, men giver alligevel mulighed for, at du kan få indsigt i hvad teleselskaberne ved om dig - Sådan får du indsigt i teleselskabernes viden om dig.

Hvad ved teleselskaberne om dig

– Teleselskaberne ved allerede meget om dig, men med indtoget af Smartphones, APPs, GPS, internet- og betalingstjenester på mobilen er der ingen tekniske begrænsninger på hvor mange oplysninger teleselskaber, virksomheder og myndigheder har om dig – Her kan du læse hvordan du får indsigt i teleselskabernes viden om dig.

Baggrund

En norsk journalist testede sommeren 2013, den norske personværnlovgivning og bad Telenor i Norge om at få udleveret alle oplysninger de havde lagret om ham. Det resulterede i et 150 siders dokument, der viste detaljerede informationer om hans færden.

TelePrisTjek.dk satte sig for at tjekke om danske mobilkunder har de samme rettigheder. Vi rettede henvendelse til Erhvervsstyrelsen, Datatilsynet, Forbrugerstyrelsen og Forbrugerombudsmanden. Samtlige instanser svarede imidlertid ved at henvise til hinanden, og der var umiddelbart ikke nogen der kunne belyse mobilkundernes rettigheder.

Vi endte derfor med at skrive centralt til Datatilsynet og insisterede på, at de fandt frem til rette vedkommende, der kunne besvare spørgsmålene. TelePrisTjek.dk modtog endelig et svar fra Datatilsynets jurister.

Krav om indsigt gav 150 sider rapport

Datatilsynets svar
Datatilsynet kan oplyse, at det fremgår af persondatalovens § 31, stk. 1, at såfremt en person fremsætter begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om:

1) Hvilke oplysninger der behandles.
2) Behandlingens formål (Hvorfor behandles pågældende data om dig).
3) Kategorierne af modtagere af oplysningerne (Hvem modtager data om dig).
4) Tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer (F.eks. Mobilabonnement, APPs, Hjemmesider m.m).

Det fremgår herudover af persondatalovens § 31, stk. 2, at den dataansvarlige snarest skal besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Persondatalovens § 32, jf. § 30, indeholder en række undtagelser til indsigtsretten efter § 31, stk. 1.
I det omfang teleselskaber foretager behandling af personoplysninger, som er omfattet af persondatalovens anvendelsesområde, vil de registrerede således som udgangspunkt have ret til indsigt i disse oplysninger, jf. persondatalovens § 31, stk. 1.

Persondataloven

Datatilsynets svar i klar tale
TelePrisTjek.dk forstår svaret fra Datatilsynet således:

Danske mobilkunder har som udgangspunkt altid ret til indsigt. Ret til indsigt kan kun nægtes hvis teleselskabet kan henvise til gældende lovbestemmelse, der indskrænker borgerens rettighed.

Teleselskabet skal give mobilkunden fuld indsigt. Teleselskabet er forpligtet til at oplyse om alt hvad teleselskabet har liggende af informationer om den enkelte mobilkunde. Oplysningerne skal gives frit (gratis) og senest fire uger efter mobilkunden har krævet indsigt.

Sådan får du indsigt
Teleselskaberne kan om de vil registrere; Hvordan du bevæger dig til og fra arbejde, i hvilke butikker og cafeér du shopper og drikker kaffe. Hvor du opholder dig om natten, hvilke hjemmesider og web-shops du besøger, hvilke bannere/reklamer du reagerer på, tekster du sender/poster i sociale medier og SMS og meget mere.

Hvis du ønsker indsigt i hvilke persondata dit teleselskab har om dig kan du eventuelt benytte dig af vores tekstforslag. Krav om indsigt kan med fordel sendes til dit teleselskab pr. mail. Klip evt. nedenstående tekst ud og lim den ind i egen mail. PS! Del gerne dine erfaringer med os andre på vores Facebook side.

>>>

Kære Teleselskab,

I henhold til persondatalovens § 31, stk. 1, ønsker jeg indsigt i samtlige data der vedrører min person. Jeg ønsker at modtage fuld indsigt i personoplysninger som lagres, bearbejdes og evt. videregives om mig:

a) Hvilke data er, og bliver registreret om mig?
b) Hvilke data er behandlet og behandles om mig (hvordan behandles data om mig)?
c) Hvad er formålet med databehandlingerne?
d) Hvilke afdelinger, aktører o.lign i teleselskabet er modtagere af data om mig?
e) Hvordan er data indsamlet om mig (hvilke data-kilder har teleselskabet benyttet)?

Jeg forventer at modtage en fuldstændig oversigt der inkluderer data indsamlet uanset oprindelig kilde. Dvs. samtlige data indhentet i forbindelse med min kundeoprettelse (herunder telefonnummer), brug af telefon, eventuelt brug af bredbånd og internet på mobilen, APPs, GPS, lokationer, betalingstjenester, sociale medier og selskabets egne tjenester.

Såfremt data om mig på nogen måde behandles, ønsker jeg at modtage fuldstændig viden om på hvilken måde mine data bearbejdes og til hvilke formål mine data tjener. Herunder hvem der er modtagere af mine data og hvordan modtagerne behandler mine data videre.

Jeg ønsker i tillæg til ovennævnte, at modtage samtlige informationer og data som persondataloven § 31 giver mig ret til at få indsigt i.

Udskrifter og indsigtsrapport bedes fremsendt som brev til min folkeregister adresse, eller til nedenstående mail-adresse.

Med venlig hilsen

NAVN EFTERNAVN
MOBILNUMMER
E-MAIL
FOLKEREGISTERADRESSE